Liên kết

Phát triển cộng đồng Blog, các bạn có thể tạo liên kết với Góc trái tim. Nếu bạn muốn liên kết với goctraitim.vn thì có thể để lại yêu cầu dưới đây. Sau khi nhận được yêu cầu mình sẽ xem xét website hay blog của bạn có phù hợp với tiêu chí nội dung của goctraitim không rồi sẽ trả lời bạn.

Yêu cầu bao gồm: 
  • Mã code liên kết. Ví dụ: <a href="http://www.goctraitim.vn/" title="Nơi chia sẻ cảm xúc trong tình yêu">Góc trái tim</a> 
  •  Email liên hệ

6 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
 Tin nhắn chúc ngủ ngon người ấy