Hiển thị các bài đăng có nhãn Bạn đọc viết. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bạn đọc viết. Hiển thị tất cả bài đăng

Dừng lại hay tiếp tục
by Unknown on


Gửi tới một gia đình khác của tôi
by Unknown on


Gửi anh, từ nước Pháp xa xôi
by Unknown on


Cho em, một mùa không đợi chờ
by Unknown on


Đói tháng ba
by Vene on


Một số bài thơ hay của bạn đọc góc trái tim
by Unknown on

 
 Tin nhắn chúc ngủ ngon người ấy