Hiển thị các bài đăng có nhãn Câu chuyện cuộc sống. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Câu chuyện cuộc sống. Hiển thị tất cả bài đăng

Quay lại, và bất ngờ chạm khẽ
by Linh Mai Ngọc on


Dừng lại hay tiếp tục
by Linh Mai Ngọc on


Gửi tới một gia đình khác của tôi
by Linh Mai Ngọc on


Bạn không hẳn là cô đơn đâu, tin mình đi
by Linh Mai Ngọc on


Gửi anh, từ nước Pháp xa xôi
by Linh Mai Ngọc on


Em sẽ vẫn yêu anh, lần nữa và lần nữa
by Linh Mai Ngọc on


Người ta vẫn nói với nhau những điều buồn lắm
by Linh Mai Ngọc on


Trách được ai trong đời mang nỗi buồn cho ta
by Linh Mai Ngọc on


Vị sữa
by Linh Mai Ngọc on

 
 Tin nhắn chúc ngủ ngon người ấy