Hiển thị các bài đăng có nhãn Câu chuyện cuộc sống. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Câu chuyện cuộc sống. Hiển thị tất cả bài đăng

Dừng lại hay tiếp tục
by Unknown on


Gửi tới một gia đình khác của tôi
by Unknown on


Bạn không hẳn là cô đơn đâu, tin mình đi
by Unknown on


Gửi anh, từ nước Pháp xa xôi
by Unknown on


Em sẽ vẫn yêu anh, lần nữa và lần nữa
by Unknown on


Người ta vẫn nói với nhau những điều buồn lắm
by Unknown on

 
 Tin nhắn chúc ngủ ngon người ấy