Hiển thị các bài đăng có nhãn Lời Của Gió. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lời Của Gió. Hiển thị tất cả bài đăng

Trách được ai trong đời mang nỗi buồn cho ta
by Unknown on


Khi ta gặp đúng người nhưng sai thời điểm…
by Unknown on

 
 Tin nhắn chúc ngủ ngon người ấy