Có đi xa mới nhớ
by Linh Mai Ngọc on


Quay lại, và bất ngờ chạm khẽ
by Linh Mai Ngọc on


Dừng lại hay tiếp tục
by Linh Mai Ngọc on


Gửi tới một gia đình khác của tôi
by Linh Mai Ngọc on


Bạn không hẳn là cô đơn đâu, tin mình đi
by Linh Mai Ngọc on


Gửi anh, từ nước Pháp xa xôi
by Linh Mai Ngọc on


Em sẽ vẫn yêu anh, lần nữa và lần nữa
by Linh Mai Ngọc on


Người ta vẫn nói với nhau những điều buồn lắm
by Linh Mai Ngọc on


Trách được ai trong đời mang nỗi buồn cho ta
by Linh Mai Ngọc on


Vắng Anh
by Linh Mai Ngọc on


Lãng đãng trôi giữa những điều lãng mạn
by Linh Mai Ngọc on


Nếu ngày ấy tôi không gặp cậu
by Linh Mai Ngọc on

 
 Tin nhắn chúc ngủ ngon người ấy