Có đi xa mới nhớ
by Unknown on


Quay lại, và bất ngờ chạm khẽ
by Unknown on


Dừng lại hay tiếp tục
by Unknown on


Gửi tới một gia đình khác của tôi
by Unknown on


Bạn không hẳn là cô đơn đâu, tin mình đi
by Unknown on


Gửi anh, từ nước Pháp xa xôi
by Unknown on


Em sẽ vẫn yêu anh, lần nữa và lần nữa
by Unknown on


Người ta vẫn nói với nhau những điều buồn lắm
by Unknown on


Trách được ai trong đời mang nỗi buồn cho ta
by Unknown on


Vắng Anh
by Unknown on


Lãng đãng trôi giữa những điều lãng mạn
by Unknown on


Nếu ngày ấy tôi không gặp cậu
by Unknown on

 
 Tin nhắn chúc ngủ ngon người ấy